guldsmeder - mer detaljer gällande guldsmeder

Guldsmeder

Guldsmeder kallas de personerna som omformar guld men även silver till oftast smycken. Guldsmeden kan även laga och förändra befintliga guldsmycken.

Guldsmeden är ett gammalt yrke som har funnits sedan människan började använda guld för 7000 år sedan. Guldsmeder var tidigt ett hantverksskrå som hade både guldsmedsmästare och guldsmedsgesäller. Än idag så delas det ut gesällbrev till guldsmeder efter en viss tid i yrket och som genomfört gesällprov. För att erhålla ett mästarbrev krävs avlagt mästarprov samt minst 6 år i guldsmedsyrket samt visat kunnande i företagsekonomi och bokföring.

Guldsmeder som t.ex. Guldexperten skaffar och köper in sitt guld av guldhandlare eller gamla guldföremål av privatpersoner.

Guld som pengar och guldsmeden som guldreserv

Under medeltiden innan det fanns banker eller kassavalv så deponerade folk sina guldföremål hos en eller oftast flera guldsmeder för att slippa bära omkring på guldet. Som bevis på sitt inlämnade guld erhöll man kvitton utskrivna på papper. Dessa kvitton kunde användas för transaktioner mellan personer utan att använda guld eller andra föremål med reellt värde. Dessa kvitton blev så småningom tryckta papperspengar och får att ge ut denna form av pengar krävdes någon form av säkerhet eller guldreserv.Tillverka guldföremål hos guldsmederna

Guldsmeder arbetar fortfarande på liknande sätt som de gjorde under medeltiden men de verktyg som används har utvecklats. De flesta av guldsmyckena idag är tillverkade i låglöneländer även om guldkostnaden står för en betydande del av ringar eller tyngre halsband.

Alla riktiga guldsmeder eller juvelerare kan tillverka olika former av guldföremål. Att låta guldsmeder tillverka t.ex. ringar eller andra enklare föremål kostar egentligen inte så mycket mer än att köpa lite tyngre standardringar i guld. Alla guldsmeder skall märka guld- & silverföremålen med en guld- eller silverstämpel. Du kan själv designa din förlovningsring eller vigselring för endast någon tusenlapp extra i arbetskostnad.

Vissa guldsmeder arbetar endast med återvunnet guld eller guld som man själv tar med sig för att låta det omformas.